LAATSTE NIEUWS

Renovatiepremie

November 2015

 

 

De vernieuwde Vlaamse renovatiepremie Vlaamse Regering keurt nieuwe renovatiepremie goed!

 

Vrijdag 30 oktober 2015 keurde de Vlaamse Regering de nieuwe renovatiepremie definitief goed. Er komt een overgangsmaatregel voor wie voor 1 december 2014 een overeenkomst met een aannemer afsloot of bestellingen voor materialen heeft geplaatst. De premie kan aangevraagd worden vanaf 1 december 2015.

 

Hierna worden de krachtlijnen van de nieuwe regeling vermeld. Zodra het uitvoeringsbesluit is ondertekend door de Minister, wordt in detail gecommuniceerd over alle voorwaarden.

 

De nieuwe renovatiepremie

 

De Vlaamse renovatiepremie blijft een premie maar de uitbetaling ervan wordt verdeeld over twee aanvragen. Bij een volledige woningrenovatie moet u dus twee keer een aanvraag indienen. Zo hebt u meer tijd voor een totale renovatie van uw woning.

Het maximale bedrag van de beide premies samen is nog steeds 10.000 euro.

U kunt maximaal twee aanvragen indienen in een periode van tien jaar, te rekenen vanaf de eerste aanvraagdatum. Tussen twee aanvragen moet minstens één jaar liggen en maximaal twee jaar.

 

Welke werken komen in aanmerking?

 

De werken zijn gegroepeerd in vier categorieën.

 

 • Categorie 1. De structurele elementen van de woning: werken aan de funderingen, de muren, de draagvloeren en de trappen.

 • Categorie 2. Het dak: werken aan dakgebinte, dakbedekking, goten en afvoer.

 • Categorie 3. Het buitenschrijnwerk: werken aan ramen en buitendeuren.

 • Categorie 4. De technische installaties: werken aan de elektrische installatie, de sanitaire installatie in badkamer en toilet en de centrale verwarming.


Zodra het uitvoeringsbesluit door de Minister is ondertekend, wordt de gedetailleerde lijst van werken per categorie op de website vermeld.

 

 

Premiebedrag

 

 • De premie wordt berekend per categorie van werken en bedraagt 20 % of 30 % van de in aanmerking te nemen factuurbedragen (met een minimum van 2.500 euro aan factuurbedragen per categorie).

 • De 30%-berekening (met een maximumpremie van 3.333 euro per categorie) geldt voor:

  • wie als eigenaar-bewoner een inkomen had dat lager was dan 29.030 euro (te verhogen met 1.510 euro per persoon ten laste)

  • wie de woning verhuurt aan een sociaal verhuurkantoor.

 • Voor de anderen is er een tegemoetkoming van 20% (met een maximumpremie van 2.500 euro per categorie).

 • Het maximumbedrag van de premie, voor de twee aanvragen samen, ligt voor iedereen vast op 10.000 euro.

RDEVERAERT BVBA

Deinsesteenweg 123

8700 Tielt (Aarsele)

info@rdeveraert.be

CONTACT

TEL 051 63 31 83

FAX 051 63 65 86

BTW BE 0836.074.969